• Tìm giường Oxy còn trống tại các bệnh viện điều trị.
  • Đơn vị cung cấp Oxy.
  • Bản đồ thông tin và nhiều tính năng khác sẽ tiếp tục cập nhật.
1
Hướng dẫn tải ứng dụng cho thiết bị
Bấm vào hình thiết bị tương ứng để tải phần mềm
Hoặc quét mã QR
Hoặc quét mã QR
2
Hướng dẫn cài đặt trên điện thoại Iphone
Bước 1: Chọn nút cài đặt hoặc quét mã QR code tương ứng với hệ điều hành là IOS Version
Bước 2: Cài đặt ứng dụng
Bước 3: Xác nhận cho phép cài đặt ứng dụng của FPT Sau khi cài đặt ứng dụng. Lần khởi động đầu tiên gặp thông báo sau đây:
Cách xử lý:
Vào Cài đặt → Cài đặt chung → Quản lý thiết bị
3
Hướng dẫn cài đặt trên điện thoại Adroid
Bước 1: Chọn nút cài đặt hoặc quét mã QR code tương ứng với hệ điều hành là Android Version
Bước 2: Cài đặt file vừa được tải về
Sau khi cài đặt hoàn tất, ứng dụng xuất hiện Icon trên màn hình đã sẵn sàng để sử dụng